Плащане

Цените на Стоките, предлагани в Е-магазина са в български лева (BGN), с включени в тях всички данъци и такси, като Администраторът си запазва правото, без предварително уведомление да ги променя по всяко време. Цените на Стоките са валидни до датата, посочена в Е-магазина (ако е посочена крайна дата) или до последващата им промяна, извършена от Администратора. Дължимата от Потребителя сума за всяка поръчка, включваща всички разноски, свързани с покупката и доставката на поръчката се посочва преди потвърждаването на поръчката.

Потребителят заплаща поръчката чрез наложен платеж или по друг начин, изрично посочен в Е-магазина. При наложен платеж стойността на поръчката (сума от закупен продукт/и и доставката) се заплаща на куриера при доставка. Подробности за начина на плащане, доставка и изпълнение на сключения договор от разстояние с покупката на избрани от Потребителя продукти се определя в настоящите Общи условия, както и в информацията, предоставена на Потребителя в Уебсайта на Администратора.