Доставка

Доставката на Стоките се извършва от избрана от Потребителя куриерска фирма от списъка с доставчици в Е-магазина. Цената на доставката се определя в зависимост от избраната куриерска фирма, освен ако не е посочено друго от Администратора. Цената и времето за доставка се определят от Общите условията на избраната куриерска фирма. Услугата “Наложен платеж” изисква предаване на пълния размер от стойността на поръчката на куриера в момента на доставката. Потребителят следва да прегледа съдържанието на доставката, за да провери съответствието на доставените с поръчаните от него продукти. Ако пропусне да реализира това свое право, Потребителят би ограничил определени свои права при рекламации съгласно Раздел IX от настоящите Общи условия.  Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако друго не е изрично указано в Е-магазина.