Изпълнителна агенция по лекарствата

адрес: ул.“Дамян Груев“ 8, 1303 Център, София
телефон: 02/8903555
сайт: www.bda.bg

Районна здравна инспекция

адрес: ул. „Враня“ 20, ет. 2, София
телефон: 02/8130400
сайт: www.srzi.bg

Български фармацевтичен съюз

адрес: гр. София П.К. 1113  ж.к. Изток ул. „Антон П. Чехов“ 10 ет. 1  ап. 3
абонати на А1: 0882729827
абонати на Виваком: 0877018868
абонати на Теленор: 0897004654
сайт: www.rfk-sofia.org

Министерство на здравеопазването

адрес: пл. „Света Неделя“ 5, 1000 Център, София
телефон: 02/9810111; 02/9301119
сайт: www.mh.government.bg

Комисия за защита на потребителите

адрес: пл. „Петко Р. Славейков“ 4 А, 1000 Център, София
телефон: 070011122
сайт: www.kzp.bg/

НСЦРЛП – Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

адрес: бул. „Акад. Иван Ев. Гешов“ 15, София 1431
телефон: 028953102
сайта: www.ncpr.bg